«Топлофикация Русе» ЕАД провежда конкурсни процедури за избор на изпълнители


Русе, България – 19 януари 2012 г
. – В началото  на календарната година в «Топлофикация Русе» ЕАД се провежда мащабна кампания по провеждане на тръжни процедури, осигуряващи закупуване на суровини, резервни част и изпълнение на ремонтната и инвестиционната програми за 2012 година.


Точно в съответствие с Комплексната програма на 2012 година, предвиждаща провеждане на 200 конкурсни процедури, с обща стойност над 20.3 млн. лева, към този момент в специалния раздел на сайта на предприятието са обявени:

  • Инженеринг за реконструкция на котел Е220-100Ж ст.№5
  • Изграждане на 2 /два/ броя силози за временно съхранение на отнетата пепел от електрофилтрите на котли ст.№ 7и ст.№ 8.
  • Доставка на спирателна арматура по спецификация и технически задания
  • Възстановяване на разпалващо редукционно охладително устройство(РРОУ)100/2,5 - 1,2 към котли 5,7и 8 по проект
  • Доставка на два броя предпазни клапани за котел №5 с управление и шумозаглушители по техническо задание.
  • Изработка и доставка на два броя компенсатори на бридови тръбопроводи по техническо задание и чертежи.
  • Ремонт ва мелници 7А и 8Б по техническо задание
  • Разработване на ремонтна документация за подмяна на салникови с лизингови компенсатори в топлофикационни камери №В10 и №С5 от топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.
  • Сключване на рискова застраховка живот за 2012г. на работници и служители на Топлофикация Русе ЕАД съгласно техническо задание

Повече информация за провежданите търгове и за получаване на конкурсната документация може да получите от сайта  на предприятието на адрес      http://toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki.php, а също така от ръководител Направление «Обществени поръчки» инж. Методи Неделчев  на тел. +359 82 883 334, e-mail: tedo@toplo-ruse.com

2012-01-19

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини