Обява за инвестиционно предложение

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че дружеството има инвестиционно предложение за “Рекултивация на нарушен терен”, с местоположение местност „Балтата”, Източна промишлена зона.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


2014-03-25

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини