Инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на въглища и биомаса

О Б Я ВА
 

От  „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”

 

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.)

 
 
У В Е Д О М Я В А М Е
 
 

            Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на въглища и биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското стопанство)” с местоположение „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


2013-11-08

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини