23.09.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода в периода от 07.10.2013 г. до 11.10.2013 г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите в следните обекти ОФД-Русе-Дом на културата, МБАЛ-Русе, ДКЦ-1, ОДПЗС-Русе, МЕГА Мол, ул. „Войводова”№54, ул. „В. Петлешков” №37, ул. „В. Петлешков” №35, ул. „В. Петлешков” №25, ул. „М-р Ат. Узунов” №10, ф-ма „Кансер” както и всички обекти присъединени към дворната мрежа на ГАС „9.IX”, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО в т.ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА от 07.10.2013 г. до 11.10.2013 г. вкл.

2013-09-23

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини