18.07.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода в периода от 05.08.2013г. до 30.08.2013г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти и/или жилищни район/и: ЦЕНТЪР в това число РУСЕНСКА ОПЕРА, ателиета на ОФД-Русе, гараж на ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИИ, КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТА ТРОИЦА”, административна сграда на РУСЕНСКА МИТРОПОЛИЯ, бл. „ОПЕРА”, бл. „А.С.ПОПОВ” както и всички други присъединени към ГАС „ОПЕРА”, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО в т.ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА от 05.08.2013 г. до 30.08.2013 г. вкл.

2013-07-18

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини