11.09.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода в периода от 30.09.2013г. до 04.10.2013г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите в следните присъединени към Групова абонатна станция №1 /ГАС №1/ в това число бл. „Вит”, бл. „Лом”, бл. „Огоста”, бл. „Охрид”, бл. „Битоля”, бл. „Ниш”, бл. „Скопие”, бл. „Родопа” и Детска ясла №5 както и всички други присъединени към ГАС №1, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО в т.ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА от 30.09.2013г. до 04.10.2013г. вкл.

2013-09-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини