10.07.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода на 11.07.2013г.

Във връзка с изпълнение на технологични превключвания по топлопреносната мрежа /ТПМ/, уведомяваме абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти и/или жилищни райони: район "Център" в това число следните присъединени обекти: ул. "Аспарух" №31, ул. "Аспарух" №45, ул. "Дойран" №7, ул. "Дойран" №15, жк "Аврора", адм. сграда НОИ, адм. сграда РДВР, бл. "Паренсов", ул. "Паренсов" №3, бл. "Бела", бл. "Проектант"-високо тяло, бл. "Проектант"-ниско тяло, бл. "Вела Пискова" както и всички обекти присъединени към ТПМ в описания жилищен район, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА на 11.07.2013 г. от 08:00ч. до 16:00ч.
 
 Създадена е организация ремонтните работи да приключат във възможно най-кратки срокове!
 
 За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

2013-07-10

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини