Възстановяване на дейността по отчитане на уредите за дялово разпределение

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти, че от месец ноември 2013 год. отчета на водомерите за гореща вода на присъединените към групови абонатни станции сгради ще се извършва от служители на компанията.

Отчетниците ще носят отличителен знак /бадж/, като при необходимост ще се легитимират с личен документ.

Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД моли всички клиенти да осигуряват достъп до имотите си в обявеното съгласно уведомленията време.2013-11-21

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини