24.03.2014г. - Уведомление за временно прекъсване на отопление и битова гореща вода от 09.04.2014 г. до 11.04.2014 г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите присъединени към топлопреносната мрежа от следните обекти и топлофикационни райони: ОФД-Русе-Дом на културата, МБАЛ-Русе, ДКЦ-1, ОДПЗС-Русе, МЕГА Мол, ул. „Войводова”№54, ул. „В. Петлешков” №37, ул. „В. Петлешков” №35, ул. „В. Петлешков” №25, ул. „М-р Ат. Узунов” №10, ф-ма „Кансер” както и всички обекти присъединени към дворната мрежа на ГАС „9.IX.”, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО в т.ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА от 09.04.2014 г. до 11.04.2014 г. вкл.

“Топлофикация Русе” ЕАД се извинява за причиненото неудобство.

2014-03-24

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини