07.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за бл. Явор, ж.к. Изток

Във връзка с изпълнение на ремонтни дейности за отстраняване на авария по топлопреносната мрежа „Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти за:

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО към бл. "Явор" в ж.к. "Изток".

Създадена е организация ремонтите да приключат в най-кратки срокове!
Допълнителна информация може да получите на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.
Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД се извинява за създадените неудобства!

От Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД

07.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони Есперанто, Ялта и Център

Във връзка с изпълнение на ремонтни дейности за отстраняване на авария по топлопреносната мрежа „Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти за:

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО в топлофикационни райони Есперанто, Ялта и Център.

Създадена е организация ремонтите да приключат в най-кратки срокове!
Допълнителна информация може да получите на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.
Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД се извинява за създадените неудобства!

От Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД

2017-11-07

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини