"Топлофикация русе" ЕАД съобщава за смяна на ръководство

Русе, България – 21 март 2012 г. «Топлофикация Русе» ЕАД, първа топлоелектростанция в Европейския съюз, влизаща в група «Мечел» - една от водещите руски компании, съобщава за назначаване на ново ръководство.

За Изпълнителен директор на «Топлофикация Русе» ЕАД е назначен Петър Пашнин, който смени на този пост Евгений Новицкий. Петър Пашнин по-рано е работил в управляващата компания «Мечел - Енерго» и отлично е проявил себе си на длъжност началник отдел по енергийна ефективност и енергиен одит.

Заместник генералния директор на управляващата компания ООО «Мечел - Енерго» Артур Кривенко представи новия изпълнителен директор на ръководния състав на предприятието: «От 20 март 2012 година Петър Пашнин пристъпи към своите задължения – той притежава необходимите знания по производствено-стопанска и финансово-икономическа дейност на предприятие, пазарни методи за стопанисване и управление на енергийно предприятие, има практически опит в сферата на енергетиката и е доказал себе си като отличен специалист и можеш ръководител».

Биографични сведения:

Пашнин Петър Анатолиевич

Професионален опит:

09.2011 – 02.2012 - ООО «МЕЧЕЛ-ЕНЕРГО»: началник отдел по енергийна ефективност и енергиен одит

02.2008 – 09.2011 - Челябински филиал ООО «МЕЧЕЛ-ЕНЕРГО»: началник смяна на топлоелектроцентрала, заместник началник котелен цех в топлоелектроцентрала.

09.2003 – 01.2008 - ОАО «Челябински металургичен комбинат»: израстнал от машинист на парна турбина до главен инженер на топлоелектроцентрала.


Образование:

1999 - Южно-Уралски държавен университет. Специалност: Промишлена топлоенергетика.

Дата и местораждане:

20.04.1977 г. - г. Челябинск, Русия


2012-03-22

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини