"Топлофикация Русе" ЕАД включи допълнителни мощности във връзка с прогноза за екстремно застудяване


Русе, България - 27 януари 2012 г.
– В «Топлофикация Русе» ЕАД  са предприети  допълнителни мерки за осигуряване на топлоснабдяване  на потребителите във връзка с екстремно спадане на външните температури.

Във връзка с прогнозата за настъпване на силни студове (до минус 20 градуса) в период от 26 до 31 януари, в ТЕЦ Русе е предприето включване на допълнителни мощности за осигуряване на повишеното натоварване на станцията.

Проведени са инструктажи на оперативния и ремонтния персонал ТЕЦ за работа на оборудването в условията на ниски външни температури, а също така за работа на персонала навън. Провежда се допълнителен преглед на оборудването; специално внимание се отделя на отдалечените обекти, хидросъоръжения, тръбопроводи, намиращи се извън помещенията. Запасите на горивото на склад отговарят на нормативните показатели за периода.  Топлоснабдяването се осъществява в необходимите обеми.

2012-01-27

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини