"Топлофикация Русе" ЕАД е социално-отговорен работодател


Русе, България - 27 януари 2012г.
– «Топлофикация Русе» ЕАД подкрепи кампания, провеждана от русенския Тубдиспансер за профилактика и ранно диагностициране на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест).
Бъдейки социално-отговорен работодател, ръководството на «Топлофикация Русе» се отзова на предложението на специалистите от русенския тубдиспансер под ръководството на д-р Д. Граматиков да се проведе профилактично обследване на персонала, с помощта на апарат, измерващ обем на белите дробове – спирометър, който е един от основните и най-малко разходните методи, даващи възможност на ранен етап да се открие опасното заболяване.

По думите на един от водещите специалисти на диспансера д-р Христо Метев, стремейки се със средства на профилактика да бъде обхванат работещ контингент, т.е. тези, които не винаги, поради своята заетост, имат физическата възможност да посетят лекар, медиците са решили да предприемат кампания, в хода на която сами да посетят хората по работните им места, без това да отнема излишно време. Няма необходимост да се обяснява, че овреме установена диагноза и адекватно приложено лечение, води към овладяване на състоянието и предотвратяване на негативните последствия от болестта. Д-р Метев изрази искрената си благодарност на ръководството на дружеството и в частност на отдел, отговарящ за охраната на труда и медицинското обслужване. На лекарите, бяха създадени всички условия за провеждане на скрининга: по-рано на работниците бяха раздадени анкети, по резултатите на която работниците, намиращи се в зоната на риска бяха поканени да се обследват. За провеждането на обследването бе предоставено помещение. ««Топлофикация Русе» проявява себе си действително като  социално отговорен към своя персонал работодател, един от малкото изключения: макар, че обследването е абсолютно безплатно, повечето предприятия отказаха съдействие», - отбеляза Христо Метев .  
Ръководител на отдел «Техническа експлоатация и безопасност» инж. Румен Добрев отбеляза, че ръководството на «Топлофикация Русе» много сериозно се отнася към въпросите на трудовата медицина и профилактика на заболеваемостта. Дружеството е едно от малкото предприятия в региона, в които е запазена медицинската служба в лицето на  мед. фелдшер Поля Вутова. Персоналът на предприятието в случай на необходимост получава квалифицирана медицинска помощ, а също така съвет към кой специалист да се обърне при по-сложните медицински проблеми. 

Ежегодно в предприятието се провеждат обстойни профилактичните прегледи. Миналата година, след направените лабораторни изследвания, лекарите от 7 специалности (терапевт, хирург, ларинголог, офталмолог, уролог, дерматолог и гинеколог) извършиха профилактичните прегледи на 90% персонала. Също така «Топлофикация Русе» предоставя на своя персонал уникална възможност да се обследват при водещи специалисти от националния онкологичен център доктори Полихронов и Катерински, които миналата година вече за десети път посетиха предприятието, провеждайки, по този начин ранна диагностика и профилактика на ракови заболявания. За тези години, благодарение на тяхната своевременна намеса, в буквален смисъл на думата, бе спасен животът на 25 работника  ТЭЦ. Планира се тази година да се разшири обема на профилактиката, като в допълнение на посочените медицински дейности през есента да се проведат флуорографски обследвания на персонала.

2012-01-27

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини