30.06.2014г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода от 14.07.2014 г. до 18.07.2014 г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, дружеството уведомява абонатите присъединени към топлопреносната мрежа, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО в т.ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА от 14.07.2014 г. (понеделник) до 18.07.2014 г. (петък) включително, в следните топлофикационни райони/улици/обекти: ж.бл. „Бисер”; ж.бл. „Рубин”; ж.бл. „Комета”; ж.бл. „ДАВ-1”; ж.бл. „ДАВ-2”; ж.бл. „ДАВ-3”; ж.бл. „ДАВ-4”;

Създадена е организация за работа на ремонтните екипи без прекъсване до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация Русе” ЕАД се извинява за причиненото неудобство.

2014-06-30

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини